ACTIVITATS


SETMANA DE LA ROBÒTICA SOCIAL

Organitzem la Setmana de la Robòtica Social, amb activitats de caràcter divulgatiu, xerrades i debats així com activitats educatives amb les innovacions tecnològiques i el debat ètic i filosòfic de la implementació de la Robòtica en les nostres vides.


compta amb el suport de diverses institucions públiques i acadèmiques, així com dels entorns professionals.


CONSULTORIA

Assessorament i servei de consultoria a centres escolars, institucions i empreses. Mitjançant diversos recursos. Aportant la nostra experiència, us acompanyem en el procés d’organització d’esdeveniments, activitats formatives o actes de divulgació.

fem divulgació científica i tecnològica


FORMACIÓ PER A PROFESSORAT

Formació per aplicar el pensament computacional, la robòtica educativa i la programació en projectes curriculars transversals.  Presencial i online, acompanyem al docent a l’aula per aplicar el pensament computacional i fer ús de la robòtica i la programació com a eina educativa.


en col.laboració amb serveis de formació online, empreses de robots i institucions.

ACCIONS DE DIVULGACIÓ DE LA ROBÒTICA SOCIAL

Xerrades, activitats formatives, setmanes temàtiques, exposicions, visites programades i suport en continguts.


fem de la robòtica un valor educatiu i lúdic

Vols saber-ne més ?